ប្រមូលបទចម្រៀងពីដើមទុកជាមរតក

ជីវប្រវត្តិអ្នកចម្រៀង

ចុចលើរូបដើម្បីអានបន្ត

ស៊ីន ស៊ីសាមុត

កែវ សារ៉ាត់

រស់ សេរីសុទ្ធា

ប៉ែន រ៉ន

ទំព័រហ្វេសប៊ុក

About

អំពី

បង្កើតឡើងដើម្បីរក្សាទុកបទចម្រៀងនិងអត្ថបទចម្រៀងពីសម័យសង្គមដើម្បីទុកជាមរតក

ក្រុម

ម្នាក់ឯងនៅឡើយ
Uploaded image

ធឹប មេត្តា

ម្ចាស់
គ្រប់គ្រងគេហទំព័រ

អត្ថបទចុងក្រោយ

Get in touch